Plugins

Från vårt breda produkturval hittar du säkert en kylmöbel som passar ditt behov. Det är lätt och billigt att öka kylyta i din butik med plug-in produkter. De kan lätt flyttas och behöver inte stor insats vid montering. På frysmöblerna arbetar vi med automatisk avfrostning vilket gör dem väldigt lätthanterliga. Ett stort antal av våra produkter fungerar med köldmedium R290 som sparar el och miljö. Du får dina möbler i färger som passar till ditt koncept.