CoolFors > Plugins > Kyl- och Frysdiskar > Jade LS-VC Plug In

Jade LS-VC Plug In


Namn: DeRigo Jade LS-VC
Typ: Plug-in betjänings-/självbetjäningsdisk
Beskrivning: För promotion och försäljning av mjölk- och köttprodukter. Passar bra till en impulsdisk.
Temperaturområde: 3M1 (0…+2°C)
Bredd: 1290 mm
Köldmedium: R290
Avfrostning: Automatisk med avdunstning av kondensvatten
Standard: Hjul