CoolFors > CoolFlow® -system > Frysskåp > Erida Scroll CoolFlow

Erida Scroll CoolFlow


Namn: Freor Erida Scroll
Typ: Plug-in fryskåp som kan anslutas till CoolFlow® -systemet.
Beskrivning: Erida Scroll är tillgänglig med både luft- och vätskekyld kondensor. Hybrid-modell har båda kondensormöjligheter.
Temperaturområde: -18…-20°C, -22…-24°C
Bredd: 1560 / 2340 / 3120 / 3900 mm
Mått: Se tabell
Displayyta: 4,5 – 13,59 m2
Volym: 1,76 – 4,97 m3
Köldmedium: R134a/R290 (max 2-3 dörrar)
Avfrostning: Automatisk
Belysning: LED-belysning
Standard: Dörrar

Mått och dimensioner