CoolFors > CoolFlow® -system > Frysskåp > Delta Scroll CoolFlow

Delta Scroll CoolFlow


Namn: Freor Delta Scroll
Modell: SG H / SG L
Typ: Plug-in kombi som kan anslutas till CoolFlow® -systemet.
Beskrivning: Kombifrys är en bra lösning för effektiv display av frysprodukter. Delta Scroll är tillgänglig med både luft- och vätskekyld kondensor. Hybrid-modell har båda kondensormöjligheterna.
Temperaturområde: -22…-24°C
Bredd: 2500 / 3750 mm
Mått: Se tabell
Köldmedium: R404A/R290 (max 2500)/R744
Avfrostning: Automatisk
Belysning: LED-belysning
Standard: Dörrar och lock

Mått och dimensioner