CoolFors > Plugins > Kyl- och Frysdiskar > Beryl Plug In

Beryl Plug In


Namn: DeRigo Beryl
Typ: Plug-in impulsdisk
Beskrivning: För promotion och försäljning av mjölk- och köttprodukter.
Temperaturområde: 3M1 (0…+2°C) / 3M2 (+3…+5°C) / 3H1 (+6…+8°C)
Bredd: 1290 mm
Mått: Se tabell
Köldmedium: R290
Avfrostning: Automatisk med avdunstning av kondensvatten
Tillbehör: Hjul, avdelare, bottengaller

Mått och dimensioner