Kiinteistölämpöpumppu kierrättää ja tuottaa lämpöä ekologisesti

Liuoskiertoiseen järjestelmään yhdistetty teollisuuslämpöpumppu on tehokas tapa hyödyntää liiketilasta saatavaa lämpöä ekologisesti. CoolFlow® -konsepti on erinomainen esimerkki lauhdelämmön talteenottamisesta ja sen ohjaamisesta liuospiirin avulla aina tilojen lämmitykseen asti. Teollisuuslämpöpumppua voidaan hyödyntää myös muissa järjestelmissä, joiden yhteydessä on jokin lämmönlähde. CoolFlow® -kylmäjärjestelmään yhdistettävissä olevien kiinteistölämpöpumppujen eli modulaaristen lämpöpumppukokoonpanojen toiminnoissa on keskitytty erityisesti myymäläjäähdytykseen, mukavuusjäähdytykseen, prosessijäähdytykseen ja lämpöpumppuratkaisuihin, jotka on suunnattu ruokakauppoihin, julkisiin tiloihin kuten urheilu ja messuhalleihin, kerrostaloihin sekä liikekiinteistöihin. Järjestelmää voidaan hyödyntää kaikissa järjestelmissä, joiden yhteydessä on jokin lämmönlähde. Liuospiiriin yhdistettävän moduulirakenteisen lämpöpumppujärjestelmän etuna on sen joustava rakenne eli muokattavuus, laajennettavuus, uudelleenkäytettävyys sekä huoltovarmuus. Moduulipohjainen lämpöpumppuratkaisu mahdollistaa myös pienemmät piirikohtaiset kylmäainemäärät ja tätä myöten ekologisen R290 propaanin käytön lämpöpumppujärjestelmissä.

 

”Lämpöpumppuasioissa yhteistyökumppaninamme toimii ruotsalainen Enrad, joka valmistaa asiakkailleen energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä jäähdytys- ja lämpöpumppujärjestelmiä. Enrad on Ruotsin johtava luonnollisilla kylmäaineilla toimivien jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien kehittäjä. ”

Tutustu lämpöpumppumalleihin tuotesivuilla:

Modulaarisen lämpöpumpun etuja ovat mm.

Muokattava rakenne

Modulaaristen lämpöpumppukokoonpanojen etuja ovat niiden muokattavuus, laajennettavuus, uudelleenkäytettävyys ja huoltovarmuus. Eri ominaisuuksia, kuten tilojen- ja käyttövedenlämmitysmoduuleita voidaan yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Tuuletetut kylmäkoneikkomoduulit

Tuuletetuilla kylmäkoneikoilla taataan laitteistolle parempi sijaintiluokitus olosuhteista riippumatta. Se myös parantaa käyttäjäturvallisuutta ja täyttää eurooppalaisen SFS-EN 378-1:2016 direktiivin.

Ympäristöystävällisyys

Moduulipohjainen lämpöpumppuratkaisu mahdollistaa myös pienemmät kylmäainemäärät ja tätä myöten ekologisen propaanin käytön lämpöpumppujärjestelmissä. Lue lisää R290 -kylmäaineesta klikkaamalla tästä.

Tehdasvalmiit moduulit

Moduulit ovat tehdasvalmisteisia, ja niiden teholuokat asettuvat tarpeen mukaan 20-100 kW välille. Moduuleita voidaan yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi ja ne ovat liitettävissä taloautomatiikkaan.

Voidaan liittää Carel -ohjausjärjestelmään

Lämpöpumput voidaan liittää Carel -valvomon ohjausjärjestelmään, jolloin hallinnoijalla on dataa koko käyttöajalta, ja voidaan varmistua siitä, että kalusteet käyvät optimaalisella tavalla. Järjestelmä on liitettävissä yleisimpiin kiinteistön automaatiojärjestelmiin.

Tasalaatuinen ja vakaa järjestelmä

Kaikki moduulit on valmistettu samasta muotista ja samaan runkoon, jolloin virheiden määrä tuotannossa, kenttäasennuksessa sekä asennuspaikkavalinnoissa on minimaalinen.

Kysymyksiä & vastauksia

Klikkaa otsikkoa ja lue lisää!

Mistä järjestelmä koostuu?

Järjestelmä koostuu varaajista, pumppumoduuleista ja kylmäkoneikkomoduuleista, riippuen järjestelmän koosta ja käyttötarkoituksesta. Lämpöpumppujärjestelmään voidaan lisätä myös jäähdytysominaisuus.

Mitä hyötyjä kiinteistölämpöpumpulla on saatavissa?

Teollisuuslämpöpumppuun yhdistetyllä liuoskiertoisella lämmöntalteenotolla voidaan hyödyntää eri tiloihin jo kertynyttä hukkalämpöä, keräämällä ja kierrättämällä sitä järjestelmässä, josta se siirretään tilaan, jossa tarve lämmölle on. Saatavilla on myös käyttöveden lämmitykseen sopiva yksikkö, jonka hyödyt ovat parhaimmillaan esimerkiksi huoltoasemilla, ravintoloissa ja tiloissa joissa vettä käytetään runsaasti. Tällöin lämmöntalteenotto ja uudelleen käyttö vaikuttaa lämmityskuluihin pienentämällä kustannuksia merkittävästi.

Mihin lämpöpumppu sopii?

Lämpöpumppuja voidaan hyödyntää lähes missä tahansa, mutta olennaista on että samassa tilassa sijaitsee jokin lämmönlähde, jonka tuottamaa lämpöä voidaan kerätä lämmöntalteenottoon ja sitä kautta ohjata uudelleen haluttuun paikkaan. Lämpöpumppu voidaan liittää myös jälkikäteen osaksi CoolFlow® -kylmäjärjestelmää, jolloin järjestelmästä saadaan irti sen maksimaalinen hyöty ja tarjolla oleva potentiaali kulusäästöihin ekologisen lämmöntuottamisen kautta. Lämpöpumppua voidaan hyödyntää myös muissa järjestelmissä.

Voiko lämpöpumpun yhdistää liuoskiertoiseen järjestelmään?

Kyllä! Liuoskiertoiseen järjestelmään yhdistetty lämpöpumppu on tehokas ja ekologinen tapa kerätä ja hyödyntää jo kertynyttä lämpöä kuljettamalla se lämmöntalteenottoon. Kerättyä lämpöä voidaan hyödyntää uudelleen kiinteistön lämmityksessä tai kohdistamalla se esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen.

Miksi lämpöpumput ovat niin ajankohtaisia juuri nyt?

Geopoliittisen tilanteen muutoksen myötä haetaan entistä energiatehokkaampia tapoja toteuttaa lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja eri tarpeisiin. Euroopan komission REPowerEU– hankkeen tavoitteena on irtautua mahdollisimman nopeasti venäläisestä fossiilisesta polttoaineesta ja lämpöpumput ovatkin isossa roolissa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilanteeseen on vaikuttanut myös Euroopan komission tahtotila kiristää tavoitteitaan F-kaasujen vähentämiseksi vuodesta 2024 alkaen, ja useilla EU-mailla onkin käytössä omia ”kannustimia” ympäristöystävällisimmän tuotteen löytämiseksi.

Miksi käytössä on juuri R290 kylmäaine?

R290 eli propaani on luonnollinen A3-luokan kylmäaine. Sillä on esimerkiksi R410a 2088 kylmäaineeseen verrattuna matala GWP eli Global Warming Potential arvo (3). Ekologisuuden lisäksi R290 propaanilla on pienet täyttömäärät sekä hyvä hyötysuhde. Propaania tuotetaan öljy- ja kaasuteollisuuden sivutuotteena ja Turussa onnistuttu tuottamaan propaania myös bakteerin avulla.